Kierunek

Technik archiwista

Zapisy online

Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się online już teraz!

Semestry:

4

Tryb:

weekendowy/dzienny

Koszt:

0,00 zł/miesiąc

Miasta:

Białystok, Ostrołęka, Suwałki

Technik archiwista 4 semestry w bezpłatnej szkole policealnej

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: archiwach zakładowych, archiwach urzędów państwowych i samorządowych, muzeach, bankach, szpitalach, sądach, kancelariach prawnych i notarialnych, prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych oraz na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych podjęcia własnej działalności gospodarczej.
Chcesz zapisać się na ten kierunek, zarezerwuj sobie miejsce już teraz i zapisz się online:

Jeśli masz pytania związane z kierunkiem, czy rekrutacją napisz do nas: biuro@as.edu.pl lub zadzwoń i porozmawiaj z opiekunem kierunku: 662 231 142.
 
 
Kwalifikacje w zawodzie:
K1- Organizacja i prowadzenie archiwum (A.630 – pod koniec III semestru
K2- Opracowywanie materiałów archiwalnych (A.64) – pod koniec IV semestru
 
 
Program nauczania:

Lp.

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Razem godzin

Przedmioty ogólnokształcące

1.

Podstawy przedsiębiorczości

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Język angielski

30

2.

Podstawy archiwistyki

100

3.

Metody pracy w archiwum zakładowym

160

4.

Prawo archiwalne

50

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych

340

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 700

Praktyka zawodowa 4 tygodnie w III semestrze

Shape
Shape

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty do naszych szkół można złożyć bezpośrednio w sekretariacie w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie, bądź mailowo.

Nauka w szkołach Akademii Sukcesu odbywa się w trzech trybach: dziennym, weekendowym i zaocznym. Oferujemy też na wybranych kierunkach naukę zdalną online.

Po ukończeniu szkoły, bądź kursu otrzymujecie Państwo odpowiednie zaświadczenia i dyplom MEN-owski poświadczający zakończenie nauki. Na kierunkach zawodowych dodatkowo certyfikaty i zaświadczenia o pozyskaniu umiejętności zawodowych w danym obszarze.

Plany zajęć i dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdziecie Państwo bezpośrednio na naszej stronie internetowej, w odpowiednich działach.

Zajęcia online oferowane są na wybranych kierunkach. Nauka odbywa się najczęściej poprzez Skype.

Większa część naszej oferty edukacyjnej to zajęcia bezpłatne. Na kierunkach płatnych aktualny cennik zamieszczamy na karcie informacyjnej danego kierunku. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny, bądź bezpośredni w naszych sekretariatach.

Pełna oferta edukacyjna naszych szkół znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo, telefonicznie i bezpośrednio w sekretariatach naszych szkół. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i uwagi.

AKADEMIA SUKCESU

Z nami osiagniesz sukces !