Kierunek

Opiekunka środowiskowa

Zapisy online

Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się online już teraz!

Semestry:

2

Tryb:

weekendowy/dzienny

Koszt:

0,00 zł/miesiąc

Miasta:

Białystok, Ostrołęka, Suwałki

Opiekunka środowiskowa 2 semestry w bezpłatnej szkole policealnej

W naszych szkołach policealnych w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce dostępny jest już nowy kierunek Opiekunka środowiskowa. Jest to atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód dający możliwości podjęcia pracy w Polsce i za granicą. Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

Chcesz zapisać się na ten kierunek? Zarezerwuj sobie miejsce już teraz i zapisz się online:
Jeśli masz pytania związane z kierunkiem, czy rekrutacją napisz do nas: biuro@as.edu.pl lub zadzwoń i porozmawiaj z opiekunem kierunku: 662 231 142.
 
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w:

  • Miejskich Ośrodkach pomocy społecznej
  • Domach Pogodnej Starości
  • Środowiskach domowe podopiecznych
  • Domach samotnej Matki

Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Kwalifikacje w zawodzie:

K1- Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5) – pod koniec II semestru

Program nauczania:

Lp.

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Razem godzin

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Podstawy psychologii

20

2.

Wybrane zagadnienia z socjologii

20

3.

Teoretyczne podstawy pielęgnacji człowieka

50

4.

Organizacja opieki środowiskowej

35

5.Język migowy20

6.

Język niemiecki w pomocy społecznej

25

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Opieka i pielęgnacja człowieka

110

2.

Aktywizacja osoby podopiecznej

35

3.

Trening umiejętności społecznych

25

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 340

Praktyka zawodowa:

po 4 tygodnie w I i II semestrze

Kierunek Opiekunka środowiskowa dostępny jest w naszych oddziałach w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce.
Shape
Shape

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty do naszych szkół można złożyć bezpośrednio w sekretariacie w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie, bądź mailowo.

Nauka w szkołach Akademii Sukcesu odbywa się w trzech trybach: dziennym, weekendowym i zaocznym. Oferujemy też na wybranych kierunkach naukę zdalną online.

Po ukończeniu szkoły, bądź kursu otrzymujecie Państwo odpowiednie zaświadczenia i dyplom MEN-owski poświadczający zakończenie nauki. Na kierunkach zawodowych dodatkowo certyfikaty i zaświadczenia o pozyskaniu umiejętności zawodowych w danym obszarze.

Plany zajęć i dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdziecie Państwo bezpośrednio na naszej stronie internetowej, w odpowiednich działach.

Zajęcia online oferowane są na wybranych kierunkach. Nauka odbywa się najczęściej poprzez Skype.

Większa część naszej oferty edukacyjnej to zajęcia bezpłatne. Na kierunkach płatnych aktualny cennik zamieszczamy na karcie informacyjnej danego kierunku. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny, bądź bezpośredni w naszych sekretariatach.

Pełna oferta edukacyjna naszych szkół znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo, telefonicznie i bezpośrednio w sekretariatach naszych szkół. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i uwagi.

AKADEMIA SUKCESU

Z nami osiagniesz sukces !