Kierunek

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Zapisy online

Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się online już teraz!

Liczba godzin:

70 godzin

Tryb:

weekendowy/dzienny

Koszt:

550,00 zł

Miasta:

Białystok, Ostrołęka, Suwałki

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - kurs zawodowy Białystok, Suwałki, Ostrołęka

Kurs ma na celu przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi. Absolwent kursu zyska umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma możliwość znalezienia zatrudnienia w prywatnych domach, jak rów-nież jako wykwalifikowany personel w państwowych lub prywatnych zakładach świadczących usługi opie-kuńcze w kraju i za granicą. Wiedza nabyta na kursie pozwala, na rozpoczęcie kariery z obszaru zawodowe-go medyczno-społecznego jako opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej w kraju i zagranicą, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej jak też jest pierwszym krokiem do roz-poczęcia własnej działalności w wymienionych zawodach.

Chcesz zapisać się na ten kierunek, zarezerwuj sobie miejsce już teraz i zapisz się online:

Kurs zawodowy Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych zrealizujesz w Białymstoku, Suwałkach, Ostrołęce

Jeśli masz pytania związane z kierunkiem, czy rekrutacją napisz do nas: biuro@as.edu.pl lub zadzwoń i porozmawiaj z opiekunem kierunku: 662 231 142.

 

Program kursu:

LP

PRZEDMIOT NAUCZANIA

 

LICZBA GODZIN

1

Rola i zadania opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

1

2

Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną przeciwpożarową

1

3

Psychologia rozwojowa

1

4

Psychologia społeczna

1

5

Anatomia z fizjologią

6

6

Elementy medycyny

5

7

Pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

23 ( 4 godz. wykładów, 18 godz ćwiczeń)

8

Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych

10 ( 3 godz wykładów, 7 godz ćwiczeń)

9

Ochrona przed zakażeniem

2

10

Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego

1

11

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

15 ( 3 godz wykładów, 12 godz ćwiczeń)

12

Wiadomości o lekach i dietach

4

 

RAZEM

70

 

Zakończenie kursu i otrzymane zaświadczenia:

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem MEiN oraz certyfikatu Ośrodka Szkoleniowego.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w wybranym szkoleniu, to zapisz się online lub skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Shape
Shape

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty do naszych szkół można złożyć bezpośrednio w sekretariacie w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie, bądź mailowo.

Nauka w szkołach Akademii Sukcesu odbywa się w trzech trybach: dziennym, weekendowym i zaocznym. Oferujemy też na wybranych kierunkach naukę zdalną online.

Po ukończeniu szkoły, bądź kursu otrzymujecie Państwo odpowiednie zaświadczenia i dyplom MEN-owski poświadczający zakończenie nauki. Na kierunkach zawodowych dodatkowo certyfikaty i zaświadczenia o pozyskaniu umiejętności zawodowych w danym obszarze.

Plany zajęć i dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdziecie Państwo bezpośrednio na naszej stronie internetowej, w odpowiednich działach.

Zajęcia online oferowane są na wybranych kierunkach. Nauka odbywa się najczęściej poprzez Skype.

Większa część naszej oferty edukacyjnej to zajęcia bezpłatne. Na kierunkach płatnych aktualny cennik zamieszczamy na karcie informacyjnej danego kierunku. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny, bądź bezpośredni w naszych sekretariatach.

Pełna oferta edukacyjna naszych szkół znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo, telefonicznie i bezpośrednio w sekretariatach naszych szkół. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i uwagi.

AKADEMIA SUKCESU

Z nami osiagniesz sukces !

Akademia Sukcesu

Rozpoczynamy zapisy na semestr jesienny 2024/2025. Sprawdź naszą ofertę edukacyjną, wybierz wymarzony kierunek i zapisz się już dziś !

Rekrutujemy