Kierunek

Opiekun medyczny

Zapisy online

Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się online już teraz!

Semestry:

3

Tryb:

weekendowy/dzienny

Koszt:

0,00 zł/miesiąc

Miasta:

Białystok, Ostrołęka, Suwałki

Opiekun medyczny Białystok, Suwałki, Ostrołęka

Zapraszamy Państwa do nauki w szkole policealnej o profilu opiekun medyczny realizowanej w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce. Pamiętaj, że to zawód, który możesz zdobyć już po trzech semestrach! Może to być Twój podstawowy lub dodatkowy zawód, dzięki któremu osiągniesz niezależność finansową. Szczególnie w czasach gdy nasze społeczeństwo się starzeje zapotrzebowanie na usługi osób z uprawnieniami opiekuna medycznego będzie stale rosło. Agencje zatrudnienia stale poszukują osób do pracy m.in.. w Niemczech gdzie osoby z umiejętnościami opiekuna medycznego zarabiają od 3.000 do 5.500 zł na rękę miesięcznie i mają przy tym najczęściej zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

Praca czeka na Ciebie!

Nie zwlekaj. Zarezerwuj miejsce już dziś, a za rok będziesz mógł zdobyć nową lub dodatkową pracę!

Absolwent naszej Szkoły Medycznej będzie mógł:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku oraz pomagać jej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystować pielęgniarce i inne personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwować i dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
Perspektywy zatrudnienia:

Opiekun medyczny wykonuje usługi pielęgnacyjne pod nadzorem lekarzy i pielęgniarek., m.in. w:

 • oddziałach szpitalnych:
 • oddział chorób wewnętrznych, geriatrii,
 • ortopedyczno-rehabilitacyjny,
 • neurologii
 • zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • szpitalach opieki długoterminowej
 • domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • sanatoriach
 • hospicjach
Chcesz zapisać się na ten kierunek? Zarezerwuj sobie miejsce już teraz i zapisz się online:
Jeśli masz pytania związane z kierunkiem, czy rekrutacją napisz do nas: biuro@as.edu.pl lub zadzwoń i porozmawiaj z opiekunem kierunku: 662 231 142.

Zgodnie z podstawą programową Absolwent kierunku Opiekun medyczny będzie mógł świadczyć usługi opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej, w szczególności:

 • rozpoznawać problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej, w tym:
 • charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka w poszczególnych fazach życia,
 • określać wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny,
 • rozpoznawać poziom wiedzy, umiejętności, motywacji i możliwości w zakresie samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej,
 • planować, organizować i wykonywać czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osoby chorej i niesamodzielnej, w tym:
 • oceniać stan higieniczny chorego,
 • wykonywać słanie łóżka pustego oraz z osobą chorą,
 • wykonywać toaletę całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej, mycie głowy, zmianę bielizny,
  wykonywać wymianę cewnika zewnętrznego i worka stomijnego,
  wykonywać zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze osobie chorej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki,
 • pomagać osobie chorej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza,
 • stosować profilaktykę i pielęgnację przeciwodleżynową,
 • planować, organizować i wykonywać czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, w tym:
 • zapewniać higienę i estetyczny wygląd otoczenia osoby chorej,
 • pomagać osobie chorej w wykonywaniu czynności życia codziennego oraz w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
 • aktywizować osobę chorą i niesamodzielną i organizować jej czas wolny,
 • pomagać w adaptacji osoby chorej do warunków życia w placówkach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej oraz do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.
Kwalifikacje w zawodzie:

MED.14 Świadczenie usług medyczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Program nauczania:
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Opieka nad osobą chora i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Język migowy
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osoby chorej i niesamodzielnej
 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
 • Pracownia pierwszej pomocy

Praktyka zawodowa 4 tygodnia – 140 godzin ( II semestr)

 

Jeśli chcesz wziąć udział w wybranym szkoleniu, to zapisz się online lub skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Shape
Shape

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty do naszych szkół można złożyć bezpośrednio w sekretariacie w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie, bądź mailowo.

Nauka w szkołach Akademii Sukcesu odbywa się w trzech trybach: dziennym, weekendowym i zaocznym. Oferujemy też na wybranych kierunkach naukę zdalną online.

Po ukończeniu szkoły, bądź kursu otrzymujecie Państwo odpowiednie zaświadczenia i dyplom MEN-owski poświadczający zakończenie nauki. Na kierunkach zawodowych dodatkowo certyfikaty i zaświadczenia o pozyskaniu umiejętności zawodowych w danym obszarze.

Plany zajęć i dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdziecie Państwo bezpośrednio na naszej stronie internetowej, w odpowiednich działach.

Zajęcia online oferowane są na wybranych kierunkach. Nauka odbywa się najczęściej poprzez Skype.

Większa część naszej oferty edukacyjnej to zajęcia bezpłatne. Na kierunkach płatnych aktualny cennik zamieszczamy na karcie informacyjnej danego kierunku. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny, bądź bezpośredni w naszych sekretariatach.

Pełna oferta edukacyjna naszych szkół znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo, telefonicznie i bezpośrednio w sekretariatach naszych szkół. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i uwagi.

AKADEMIA SUKCESU

Z nami osiagniesz sukces !

Rozpoczynamy zapisy na semestr jesienny 2024/2025. Sprawdź naszą ofertę edukacyjną, wybierz wymarzony kierunek i zapisz się już dziś !

Rekrutujemy