LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące Akademii Sukcesu Białystok, Suwałki, Ostrołęka

Liceum Ogólnokształcące Akademii Sukcesu

Liczba semestrów: 6

Tryb: weekendowy

Koszt: szczegóły w sekretariacie

Miasta: Ostrołęka, Suwałki

LO dla dorosłych Suwałki, Ostrołęka

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. W dzisiejszych czasach bardzo ważną role odgrywa ukończenie szkoły średniej i zdobycie świadectwa dojrzałości. Ukończenie szkoły daje szansę na zdobycie lepszej płatnej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia oraz przynosi dumę i satysfakcję z siebie.

Podejmując naukę w naszym Liceum dla Dorosłych zyskują Państwo nowe możliwości rozwoju, dostęp do wiedzy oraz solidne przygotowanie do twórczej pracy. Przywiązujemy dużą uwagę do panującego klimatu, pomagamy słuchaczom uwierzyć w siebie, uczymy twórczego i krytycznego myślenia oraz przygotowujemy do przyszłego życia. Kadra pedagogiczna to grono przyjaznych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli o wysokich kompetencjach pedagogicznych z wieloletnią praktyką zawodową. Zespół pedagogiczny czuwa nad naszymi Słuchaczami, pomaga w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz rozwija społecznie. Ukończenie nauki w naszym liceum jest przepustką na studia wyższe bądź daje możliwość kontynuowania nauki w naszych szkołach policealnych ZA DARMO by uzupełnić wykształcenie średnie kończące się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Wykaz dokumentów potrzebnych do zapisu do Liceum:

– Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, gimnazjum bądź 8-letniej szkoły podstawowej

– 3 fotografie legitymacyjne