Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku 2017

UWAGA:  W roku 2017 będą tylko dwie sesje egzaminacyjne:

– możliwe będzie zdawanie egzaminu tylko na jednej sesji w roku

– osoby zdające egzamin w sesji styczeń-luty 2017 mogą ponownie przystąpić do egzaminu dopiero za rok w sesji styczeń-luty 2018

SESJA STYCZEŃ–LUTY 2017

Termin składania deklaracji: 9 września 2016
Termin ogłaszania wyników egzaminu zawodowego: 31 marca 2017


SESJA CZERWIEC–LIPIEC 2017

Termin składania deklaracji: 16 lutego 2017
Termin ogłaszania wyników egzaminu zawodowego: 25 sierpnia 2017

Uczniowie i absolwenci składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji  o wynikach egzaminu zawodowego.