AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Policealna Szkoła Administracji „Akademia Sukcesu” w Białymstoku

Czas trwania projektu: 2019-08-01 – 2020-06-30

Termin rekrutacji: wrzesień 2019r. – styczeń 2020r.

Wartość projektu: 796 313,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 736 913,25 PLN

Cel projektu:

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych 154 słuchaczy (139K/15M) Akademii Sukcesu w Białymstoku poprzez rozwój kompetencji kluczowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, pomoc stypendialną, staży i doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt IT i materiały dydaktyczne…

Edukacyjny Żłobek „ENTLICZEK” w Zabłudowie

Czas trwania projektu: 2019-05-01 – 2020-08-31

Termin rekrutacji: maj 2019r. – sierpień 2020r. oraz uzupełniająca w trybie ciągłym

Wartość projektu: 459 855,46 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 384 255,46 PLN

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia oraz stworzenie dogodnych warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego rodziców wśród 24 osób (21K/3M) z terenu gminy Zabłudów…

Czas trwania projektu: 01.09.2019r. – 30.04.2020r.
Termin rekrutacji:  wrzesień 2019r. – luty 2020r.
Wartość projektu:  451 407,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  383 696,76 PLN
Cel projektu: nabycie do końca kwietnia 2020r. kompetencji przez 43 uczniów (36K i 7M) oraz 3 nauczycieli   kształcenia zawodowego (2K i 1M), uczących się lub pracujących w mieście Suwałki z Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach (szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe), poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

Czas trwania projektu: 01.09.2019r. – 30.04.2020r.
Okres rekrutacji: wrzesień 2019r. – luty 2020r.

Wartość projektu: 451 407,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 383 696,76  PLN
Cel projektu: nabycie do końca kwietnia 2020 r. kompetencji przez 43 uczniów (40K i 3M) oraz 3 nauczycieli kształcenia zawodowego (2K i 1M), uczących się lub pracujących w mieście Białystok z Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu (policealna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe), poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.