AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Czas trwania projektu: 01.09.2019r. – 30.04.2020r.
Termin rekrutacji:  wrzesień 2019r. – luty 2020r.
Wartość projektu:  451 407,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  383 696,76 PLN
Cel projektu: nabycie do końca kwietnia 2020r. kompetencji przez 43 uczniów (36K i 7M) oraz 3 nauczycieli   kształcenia zawodowego (2K i 1M), uczących się lub pracujących w mieście Suwałki z Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach (szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe), poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

Czas trwania projektu: 01.09.2019r. – 30.04.2020r.
Okres rekrutacji: wrzesień 2019r. – luty 2020r.

Wartość projektu: 451 407,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 383 696,76  PLN
Cel projektu: nabycie do końca kwietnia 2020 r. kompetencji przez 43 uczniów (40K i 3M) oraz 3 nauczycieli kształcenia zawodowego (2K i 1M), uczących się lub pracujących w mieście Białystok z Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu (policealna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe), poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.