Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Edukacyjnym Przedszkolu ENTLICZEK w Białymstoku

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Edukacyjnym Przedszkolu ENTLICZEK w Białymstoku

Czas trwania projektu: 2018-11-01 – 2020-10-31

Termin rekrutacji: styczeń 2019 r. – listopad 2019 r. oraz uzupełniająca w trybie ciągłym

Wartość projektu: 499 160,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 424 286,00 PLN

Cel projektu: Zwiększenie szans edukacyjnych poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w okresie 01.11.2018-31.10.2020 dla 30 dzieci w wieku 3-4 lata z Edukacyjnego Przedszkola ENTLICZEK w Białymstoku oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zdiagnozowanych potrzeb dzieci, a tym samym podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wyposażenie przedszkola.

Planowane efekty:

1. Wsparcie 1 ośrodka wychowania przedszkolnego – Edukacyjnego Przedszkole ENTLICZEK w Białymstoku

2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejskiej Białystok-30 nowych miejsc

3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów-liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami – 30 dzieci

– zajęcia z logopedą – 30 dzieci

– zajęcia z psychologiem – 30 dzieci

– zajęcia z logorytmiki – 30 dzieci

– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 30 dzieci

– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 30 dzieci

Kto może wziąć udział w projekcie:

– dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 l. (30 osób) określonym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

– zajęcia z logopedą (grupowe)– 30 dzieci

– zajęcia z psychologiem – 30 dzieci

– zajęcia z logorytmiki (grupowe) – 30 dzieci

– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (grupowe)– 30 dzieci

– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (grupowe) – 30 dzieci

Jak zgłosić się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Fundacja Inicjatywa na rzecz Edukacji, ul. Piękna 2, 15-282 Białystok lub Edukacyjne Przedszkole „ENTLICZEK” w Białymstoku ul. Powstanców 1) – na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia

2. Pobierz formularz ze strony www.as.edu.pl, wydrukuj, wypełnij i:

• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 2, 15-282 Białystok lub ul. Powstańców 1, Białystok)

• prześlij pocztą do Beneficjenta Projektu: Fundacja Inicjatywa na Rzecz Edukacji, ul. Piękna 2, 15-282 Białystok, z dopiskiem Projekt „Edukacyjne Przedszkole „ENTLICZEK” w Białymstoku”

• prześlij skan mailem na adres:przedszkole.entliczek@gmail.com