Policealna Szkoła Administracji „Akademia Sukcesu” w Białymstoku

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

Policealna Szkoła Administracji „Akademia Sukcesu” w Białymstoku

Czas trwania projektu: 2019-08-01 – 2020-06-30

Termin rekrutacji: wrzesień 2019r. – styczeń 2020r.

Wartość projektu: 796 313,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 736 913,25 PLN

Cel projektu:

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych 154 słuchaczy (139K/15M) Akademii Sukcesu w Białymstoku poprzez rozwój kompetencji kluczowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, pomoc stypendialną, staży i doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt IT i materiały dydaktyczne.

Planowane efekty:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy:

– język angielski – 125 osób (115K/10M)

– język niemiecki – 28 osób (23K/5M)

– zajęcia komputerowe – 80 osób (75K/5M)

2. Uzyskiwanie kompetencji zawodowych:

– prawo jazdy kat. B – 15 osób (11K/4M)

– kursy specjalistyczne:

Photoshop – 12 osób (8K/4M)

Specjalista kadry – 20 osób (20K)

Wizaż – 15 osób (15K)

Instruktor praktycznej nauki zawodu – 20 osób (18K/2M)

Sensoplastyka – 15 osób (15K)

KPPP – 20 osób (16K/4M)

Język migowy – 20 osób (18K/2M)

3. Programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów:

– wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – 100 osób (90K/10M)

4. Staże i praktyki dla słuchaczy:

– staże u pracodawców – 80 osób (76K/4M)

5. Doradztwo zawodowe:

– doradztwo zawodowe – 135 osób (126K/9M)

6. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne:

– pracownia komputerowa

– pracownia Opiekunki dziecięcej

Kto może wziąć udział w projekcie:

Słuchacze placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe -154 osób 139K/15M w rozumieniu: art. 2 pkt 2 oraz art. 18 ust 1 i 2 ustawy oraz w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe z uwzględnieniem art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Osoby nieaktywne zawodowo, w trakcie nauki, status ucznia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy:

– język angielski – 125 osób (115K/10M)

– język niemiecki – 28 osób (23K/5M)

– zajęcia komputerowe – 80 osób (75K/5M)

2. Uzyskiwanie kompetencji zawodowych:

– prawo jazdy kat. B – 15 osób (11K/4M)

– kursy specjalistyczne:

Photoshop – 12 osób (8K/4M)

Specjalista kadry – 20 osób (20K)

Wizaż – 15 osób (15K)

Instruktor praktycznej nauki zawodu – 20 osób (18K/2M)

Sensoplastyka – 15 osób (15K)

KPPP – 20 osób (16K/4M)

Język migowy – 20 osób (18K/2M)

3. Programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów:

– wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – 100 osób (90K/10M)

4.Staże i praktyki dla słuchaczy:

– staże u pracodawców – 80 osób (76K/4M)

5. Doradztwo zawodowe:

– doradztwo zawodowe – 135 osób (126K/9M)

Jak zgłosić się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Policealna Szkoła Akademia Sukcesu w Białymstoku, ul. Piękna 2, 15-282 Białystok) – na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia

2. Pobierz formularz ze strony www.as.edu.pl, wydrukuj, wypełnij i:

• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 2, 15-282 Białystok)

• prześlij pocztą do Beneficjenta Projektu: Fundacja Inicjatywa na Rzecz Edukacji, ul. Piękna 2, 15-282 Białystok, z dopiskiem Projekt „Policealna Szkoła Akademia Sukcesu w Białymstoku”

• prześlij skan mailem na adres: biuro@as.edu.pl