OPIEKUNKA DZIECIĘCA 2 LATA BEZPŁATNIE w BIAŁYMSTOKU

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 2 LATA BEZPŁATNIE w BIAŁYMSTOKU

Opiekunka dziecięca Białystok. 4 semestry, czesne 0,00 zł. Akademia Sukcesu w Białymstoku.

Liczba semestrów: 4

Tryb: weekendowy/dzienny

Koszt: 0,00 zł

Miasta: Białystok

Opiekunka dziecięca Białystok. 4 semestry w bezpłatnej szkole policealnej Akademia Sukcesu w Białymstoku.

Nowy, bezpłatny kierunek w Akademii Sukcesu w Białymstoku – opiekunka dziecięce. Czas nauki na kierunku opiekunka dziecięca to 2 lata (4 semestry), nauka jest bezpłatna, w zajęcia odbywają się w centrum Białegostoku, praktyka zawodowa to 140 godzin.
Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecku oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.
Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości
Chcesz zapisać się na ten kierunek, zarezerwuj sobie miejsce już teraz i zapisz się online:

 

 

Jeśli masz pytania związane z kierunkiem, czy rekrutacją napisz do nas: biuro@as.edu.pl lub zadzwoń i porozmawiaj z opiekunem kierunku: 662 231 142.

 

 
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwent uzyskuje kwalifikacje i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w:
• żłobki,
• domy opieki,
• szpitale, hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),
• opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.
Kwalifikacje w zawodzie:
SPO. 04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Program nauczania:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunka dziecięca
Język angielski zawodowy
Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
Pierwsza pomoc
Zdrowie publiczne
Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej
Wychowanie dziecka
Język migowy
Pielęgnacja dziecka zdrowego
Pielęgnacja dziecka chorego lub/i niepełnosprawnością
Pracownia wychowania dziecka
Pracownia pielęgnacji dziecka
Pracownia literatury dziecięcej,
Wychowanie plastyczno-techniczne
Wychowanie muzyczne
Podstawy przedsiębiorczości *

Praktyka zawodowa 4 tygodnia – 140 godzin

dotyczy osób, które nie realizowały w szkole niższego szczebla

OPIEKUNKA DZIECIĘCA BIAŁYSTOK. Kierunek opiekunka dziecięca dostępny jest w naszym oddziale w Białymstoku. Zdobądź ciekawy i poszukiwany na rynku pracy zawód. Dołącz do najlepszych i zacznij naukę w Akademii Sukcesu w Białymstoku. Zapraszamy serdecznie – opiekunka dziecięca w 4 semestry, czesne 0,00 zł.