OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny

Liczba semestrów: 2

Tryb: weekendowy/dzienny

Koszt: 0,00 zł

Miasta: Białystok, Ostrołęka, Suwałki

Zapraszamy Państwa do nauki w szkole policealnej o profilu opiekun medyczny realizowanej w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce. Pamiętaj, że to zawód, który możesz zdobyć już po dwóch semestrach! Może to być Twój podstawowy lub dodatkowy zawód, dzięki któremu osiągniesz niezależność finansową. Szczególnie w czasach gdy nasze społeczeństwo się starzeje zapotrzebowanie na usługi osób z uprawnieniami opiekuna medycznego będzie stale rosło. Agencje zatrudnienia stale poszukują osób do pracy m.in.. w Niemczech gdzie osoby z umiejętnościami opiekuna medycznego zarabiają od 3.000 do 5.500 zł na rękę miesięcznie i mają przy tym najczęściej zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

Praca czeka na Ciebie!

Nie zwlekaj. Zarezerwuj miejsce już dziś, a za rok będziesz mógł zdobyć nową lub dodatkową pracę!

Absolwent naszej Szkoły Medycznej będzie mógł:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku oraz pomagać jej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystować pielęgniarce i inne personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwować i dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Opiekun medyczny wykonuje usługi pielęgnacyjne pod nadzorem lekarzy i pielęgniarek., m.in. w:
 • oddziałach szpitalnych: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjny, neurologii
 • zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • szpitalach opieki długoterminowej
 • domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • sanatoriach
 • hospicjach
Chcesz zapisać się na ten kierunek, zarezerwuj sobie miejsce już teraz i zapisz się online:

 

 

Jeśli masz pytania związane z kierunkiem, czy rekrutacją napisz do nas: biuro@as.edu.pl lub zadzwoń i porozmawiaj z opiekunem kierunku: 662 231 142.

Kwalifikacje w zawodzie:

 Zgodnie z podstawą programową Absolwent kierunku Opiekun medyczny będzie mógł świadczyć usługi opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej, w szczególności:

 • rozpoznawać problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej, w tym:
 • charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka w poszczególnych fazach życia,
 • określać wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny,
 • rozpoznawać poziom wiedzy, umiejętności, motywacji i możliwości w zakresie samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej,
 • planować, organizować i wykonywać czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osoby chorej i niesamodzielnej, w tym:
 • oceniać stan higieniczny chorego,
 • wykonywać słanie łóżka pustego oraz z osobą chorą,
 • wykonywać toaletę całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej, mycie głowy, zmianę bielizny,
 • wykonywać wymianę cewnika zewnętrznego i worka stomijnego,
 • wykonywać zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze osobie chorej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki,
 • pomagać osobie chorej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza,
 • stosować profilaktykę i pielęgnację przeciwodleżynową,
 • planować, organizować i wykonywać czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, w tym:
 • zapewniać higienę i estetyczny wygląd otoczenia osoby chorej,
 • pomagać osobie chorej w wykonywaniu czynności życia codziennego oraz w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
 • aktywizować osobę chorą i niesamodzielną i organizować jej czas wolny,
 • pomagać w adaptacji osoby chorej do warunków życia w placówkach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej oraz do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.

 

Program nauczania:

 

Lp.

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Razem godzin

Przedmioty ogólnokształcące

1.

Podstawy przedsiębiorczości

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Opieka nad osobą chora i niesamodzielną

25

2.

Zdrowie publiczne

20

3.

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

20

4.

Zarys psychologii i socjologii

25

5.

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

25

6.

Język migowy

30

7.

Język niemiecki w ochronie zdrowia

25

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Zabiegi higieniczno- pielęgnacyjne i opiekuńcze

85

2.

Działania opiekuńcze nad osoba chorą i niesamodzielną

85

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 360

Praktyka zawodowa: po 2 tygodnie w I i II semestrze

Kierunek opiekun medyczny zrealizujesz w naszych oddziałach w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce. Zapraszamy serdecznie też na inne kierunki!