JĘZYK MIGOWY

Cena kursu: 550 zł.

Czas trwania: 60h.

JĘZYK MIGOWY (60h)

Celem kursu jest:
Kurs języka migowego został opracowany w odpowiedzi na potrzeby osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności z zakresu porozumiewania się z osobami niesłyszącymi
i niedosłyszącymi. Nauka języka migowego od podstaw: rozpoczynając od alfabetu, po słowa, aż do całych zdań. Poznanie zasad praktycznego stosowanie języka migowego.

Kurs przeznaczony m.in dla:

  • dla osób chcących pracować z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi,
  • osób chcących podjąć prace w jednostkach administracji publicznej, DPSach, hospicjach, placówkach opiekunczo-wychowawczych, szpitalach, w stowarzyszeniach dla niesłyszących.

Program kursu:

  • sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi.(język migowy, migany, pismo i fonogesty),
  • komunikacja interpersonalna z osobą niesłyszącą,
  • język migowy – daktylografia (poznanie alfabetu palcowego, liczebniki),
  • ideografia – znaki migowe,
  • poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem człowieka i jego codziennymi czynnościami,
  • nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem migowym.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186) oraz certyfikatu Ośrodka Szkoleniowego.