DIETETYKA

 

Koszt: 400,00 zł

Miasta: Białystok, Ostrołęka, Suwałki

Celem kursy jest:
• przygotowanie do pracy w zawodzie dietetyka
• zdobycie wiedzy o zdrowymi racjonalnym żywieniu, składnikach odżywczych i dietach żywieniowych dla osób w różnym wieku
• zdobycie umiejętności posługiwania się Normami Żywienia
• poznanie zagadnień z zakresu fizjologii, anatomii człowieka, a także chorób dietozależnych
• zdobycie praktycznej wiedzy na temat poradnictwa dietetycznego

 

Chcesz zapisać się na ten kierunek, zarezerwuj sobie miejsce już teraz i zapisz się online:
Jeśli masz pytania związane z kierunkiem, czy rekrutacją napisz do nas: biuro@as.edu.pl lub zadzwoń i porozmawiaj z opiekunem kierunku: 662 231 142.

Kurs przeznaczony m.in dla:
• osób, które związane są z branżą: medyczną, żywieniem, sportem,
• wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy zawodowej mają do czynienia z żywieniem i ustalaniem jadłospisów.
• osób, które chcą uniknąć podstawowych błędów żywieniowych
Program kursu:

1. Procesy energetyczne oranizmu
2. Składniki pokarmowe – podział, funkcje, źródła
3. Przewód pokarmowy- budowa i funkcje
4. Układ narządów wydzielania wewnętrznego – hormony
5. Zasady racjonalnego żywienia
6. Znaczenie wody w funkcjonowaniu organizmu
7. Klasyfikacja diet
8. Popularne diety i ich wpływ na organizm człowieka
9. Racjonalny sposób żywienia przez pryzmat tradycyjnej medycyny chińskiej
10. Wspieranie odporności dietą
11. Wpływ odżywiania na sylwetkę, kondycję włosów, paznokci, skóry
12. Dietoterapia – żywienie w wybranych jednostkach chorobowych
13. Zasady układania jadłospisów
14. Przykładowe jadłospisy w poszczególnych jednostkach chorobowych
15. Technologia gastronomiczna
16. Żywienie w sporcie
17. Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
18. Żywienie niemowląt i dzieci
19. Żywienie osób starszych
20. Żywność funkcjonalna
21. Psychologia w dietetyce
22. Zestawienie składników odżywczych (jak unikać niekorzystnych kombinacji)
23. GMO
24. Suplementacja
25. Dietoprofilaktyka – przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym
26. Zakupy żywności, etykiety – podstawy prawne znakowania środków spożywczych
27. Analiza składu ciała, planowanie zaleceń żywieniowych – ćwiczenia

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186) oraz certyfikatu Ośrodka Szkoleniowego.