Obudź swój zawodowy potencjał

Czas trwania projektu: wrzesień 2018 – maj 2019

Okres rekrutacji: wrzesień 2018 – luty 2019
Wartość projektu: 453 585,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 430 575,00  PLN

Cel projektu: nabycie do końca maja 2019 r. kompetencji przez 38 uczniów (31K 7 M) oraz 2 nauczycielki kształcenia zawodowego, uczących się lub pracujących w mieście Białystok z Policealnej Szkoły Administracji Sukcesu (policealna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe) z kierunków: Opiekun medyczny, Technik usług kosmetycznych, Technik rachunkowości, Florysta, Technik BHP, poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.
Oczekiwany rezultat projektu:
– 35 uczniów (29K i 6M ) z Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu w Białymstoku nabędą kompetencje
– 2 nauczycielki kształcenia zawodowego z Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu w Białymstoku podniosą kompetencje zawodowe

Liczba uczestników: 38 uczniów/uczennic i 2 nauczycielki

Kto może wziąć udział w projekcie:
38 uczniów (31K i 7 M) i 2 nauczycielki z Policealnej Szkoły Administracji Sukcesu w Białymstoku  uczących się lub pracujących w mieście Białystok, którzy należą do jednej z grup osób: pracujących, bezrobotnych , biernych zawodowo, nieaktywnych zawodowo
W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
– 600 h stażu zawodowego u pracodawców dla uczniów Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu w Białymstoku uczących się na jednym z kierunków: Opiekun medyczny, Technik usług kosmetycznych, Technik rachunkowości, Florysta, Technik BHP. Uczestnicy i uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW i otrzymają stypendium stażowe 1942,50 zł brutto za każde 150h odbycia stażu (w łącznej kwocie 7.770,00 zł brutto za 600h stażu), od którego zostaną odprowadzone składki ZUS.
– 40 h stażu zawodowego u pracodawców dla nauczycielek kształcenia zawodowego z Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu w Białymstoku z kierunków: Opiekun medyczny, Technik rachunkowości. Uczestniczki będą objęte ubezpieczeniem od NNW.

Osoba do kontaktu: Iwona Sawicka kom. 789-299-680
Jak zapisać się do projektu?
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dokumenty do pobrania poniżej lub na stronie internetowej Szkoły Policealnej Administracji Akademia Sukcesu www.as.edu.pl) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą na adres Biura Projektu: OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz, ul. Piękna 5 lok. 22 – II piętro, 15-282 Białystok, z dopiskiem „ Obudź swój zawodowy potencjał” wysłać scan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl