Wykaz dokumentów potrzebnych do zapisu do Liceum:

– Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, gimnazjum bądź 8-letniej szkoły podstawowej

– 3 fotografie legitymacyjne