Kursy przygotowujące do egzaminu dla 8 klas – Białystok, Suwałki, Ostrołęka

Przedmioty: polski, matematyka, angielski

Nauka w dni: do wyboru w tygodniu (po 16.00) lub soboty, niedziele (od 9.00)

Cena: Cena 1 kursu 60 godzin -1200 zł (sprawdź zniżki !)

Misja:

Jako „Akademia Sukcesu” pomagamy w nauce, wspieramy rozwój, inspirujemy, podnosimy zaangażowanie uczniów i efektywność uczenia się. Wraz z naszą kadrą pedagogów staramy się tworzyć możliwie najlepsze warunki dla dzieci, uczniów, by byli przygotowani wszechstronnie: merytorycznie i mentalnie, do czekających ich egzaminów.
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 będzie odbywał się z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.
Od roku 2024 (prawdopodobnie) – dodatkowo będzie do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.
Egzamin po ósmej klasie jest pierwszym poważnym sprawdzianem weryfikującym wiedzę i od jego wyników zależy między innymi wybór wymarzonej szkoły średniej i poziom dalszej edukacji.
Poziom trudności egzaminu dla ósmoklasistów będzie wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego. Dlatego tak ważne jest, aby osiągnęli jak najlepsze wyniki podczas egzaminu ósmoklasisty.
Dlatego zapraszamy na kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty – organizowane przez Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Fundacji Inicjatywa na Rzecz Edukacji który przygotowuje z powodzeniem do różnych form egzaminów m.in. matury, egzaminu ósmoklasisty.

Oferta:

Zajęcia – odbywają się o w soboty lub niedziele od godz. 9.00 – co tydzień lub w dzień powszedni po godz. 16.00.
Kurs obejmuje 60 godzin zajęć z każdego z przedmiotów:

 • polski – 60 godzin
 • matematyka – godzin
 • angielski – 60 godzin
 • (przedmiot do wyboru) – biologia, chemia, fizyka, geografia, historia – 60 godzin

Zapewniamy:

 • Najlepszych nauczycieli – posiadających uprawnienia egzaminatora – egzaminu ósmoklasisty
 • Materiały dydaktyczne – testy, kompendia wiedzy
 • Nauka odbywa się w małych grupach – dzięki czemu każdy aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 • Systematyczne sprawdziany – (prawie na każdych zajęciach) oraz próbny egzamin ósmoklasisty – dają pewność skuteczności naszych kursów.
 • Stały kontakt nauczycieli z rodzicami – dzięki czemu można na bieżąco i bezpośrednio śledzić postępy w nauce.
 • Zajęcia odbywają się w samym centrum miasta – dogodny dojazd.

Cennik:

Szczegółowy cennik kursów DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 • Cena 1 kursu 60 godzin: 1200,00 zł
 • Przy wyborze u wyboru 2 kursów: zniżka 200,00 zł
 • Przy wyborze u wyboru 3 kursów: zniżka 300,00 zł

Harmonogram:

Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego

Trwają zapisy na w/w zajęcia:

1) Kontakt z naszymi sekretariatami:
Białystok – tel. 605 202 333
Ostrołęka – tel. 660 459 369
Suwałki – tel. 662 232 335
2) Zapis online

ZAPISY ONLINE

Początek zajęć:

Planowane rozpoczęcie zajęć: 1.10.2021

 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty. Kursy dla uczniów klas 8: polski, matematyka, angielski w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce – Akademia Sukcesu.