Edukacyjny Żłobek „ENTLICZEK” w Zabłudowie

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

Edukacyjny Żłobek „ENTLICZEK” w Zabłudowie

Czas trwania projektu: 2019-05-01 – 2020-08-31

Termin rekrutacji: maj 2019r. – sierpień 2020r. oraz uzupełniająca w trybie ciągłym

Wartość projektu: 459 855,46 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 384 255,46 PLN

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia oraz stworzenie dogodnych warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego rodziców wśród 24 osób (21K/3M) z terenu gminy Zabłudów (powiat białostocki) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie nowych miejsc opieki w żłobku (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) i zapewnienie opieki instytucjonalnej w żłobku ich dzieciom przez 12 miesięcy.

Planowane efekty:

1. Wsparcie ośrodka pełniącego funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – 1 żłobek

2. Wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka (17os.: 16K/1M) oraz osoby pozostające bez zatrudnienia (7os.: 5K/2M)- łącznie 24 osoby (21K/3M)

3. Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat -24 osoby

Kto może wziąć udział w projekcie: – 24 osoby (21K/3M) z terenu gminy Zabłudów, w tym:

– osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka 17os.: 16K/1M) – w chwili przystąpienia do projektu będące na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim

– osoby pozostające bez zatrudnienia (7os.: 5K/2M)

Jak zgłosić się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Fundacja Inicjatywa na rzecz Edukacji, ul. Piękna 2, 15-282 Białystok lub Edukacyjny Żłobek „ENTLICZEK” w Zabłudowie ul. Muchawiecka 2) – na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia

2. Pobierz formularz ze strony www.as.edu.pl, wydrukuj, wypełnij i:

• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 2, 15-282 Białystok lub ul. Muchawiecka 2, Zabłudów )

• prześlij pocztą do Beneficjenta Projektu: Fundacja Inicjatywa na Rzecz Edukacji, ul. Piękna 2, 15-282 Białystok, z dopiskiem Projekt „Żłobek „ENTLICZEK” w Zabłudowie”

• prześlij skan mailem na adres: przedszkole.entliczek@gmail.com.