Rekrutacja:

– Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i w lutym

– Rekrutacja bez egzaminów wstępnych

– O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

 

 Wykaz dokumentów potrzebnych do zapisu:

– Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat) nie wymagamy matury

– 3 fotografie legitymacyjne

– Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do dalszej nauki – bezpłatne z naszym skierowaniem